Façade Identification System (FIS)

De juiste informatie, voor de juiste persoon, op het juiste moment.

We staan met beide voeten midden in een digitaliserende samenleving. De industrie ontkomt er niet aan om mee te gaan in deze transitie, waarbij de verschuiving van product naar dienst al is ingezet. Naast de bewezen kwaliteit van onze producten en diensten staan de 4 B's van onze informatie hoog op de ladder: Beschikbaar, Bereikbaar, Bruikbaar en Betrouwbaar. Dit maakt het mogelijk om onze producten en diensten gedurende de hele levenscyclus van een gebouw verder te optimaliseren.

Hoe

Fysieke producten worden uniek identificeerbaar door ze te voorzien van een tag op maat. Vanuit verschillende bronnen kan informatie worden toegevoegd, of opgeroepen, behorende bij het specifieke product. De rol van de gebruiker bepaalt welke informatie er ontsloten wordt. Tevens kan antwoord worden gegeven op vragen als "waar bevindt zich mijn product" en kan doelmatig en preventief worden geanticipeerd op gebeurtenissen in de levenscyclus van uw producten.

Doelstellingen

Gevelelementen traceerbaar maken, zowel tijdens het bouwproces, als de exploitatiefase, om daarmee de transitie van product naar dienst te versnellen en de serviceverlening te verbeteren.

De logistieke stromen inzichtelijk maken, kunnen volgen en verbeteren tijdens de bouw, exploitatie en gedurende de transformatie, renovatie en/of demontage van een gebouw.

In het kader van de circulaire economie, hergebruik van gevelelementen mogelijk maken en bevorderen op element-, component- en materiaalniveau.

Het gebruik van gevelelementen meetbaar krijgen en daarmee een lange termijn binding aangaan met de eindgebruiker van gevelproducten.

Planning

Januari-Maart

2017

April-Juli

2017

Augustus-December

2017

Januari-Juli

2018

Juli-December

2018

Blog