Ir. Ok van Megchelen, Tagologic

Ir. Ok van Megchelen is concept bedenker en ontwikkelaar bij Tagologic.

“Circulaire Economie”& “Internet of Things” openen deuren
Al vele jaren, na mijn opleiding Civiele Techniek aan de TUDelft, ben ik (Ok van Megchelen) mede gedreven door de streepjescode, nationaal en internationaal als ‘bruggenbouwer” actief in het verbinden van (verzuilde) vakdisciplines in verschillende sectoren. Dit begon als vormgever van samenwerkingsmodellen en informatieplatforms ter stimulering van ketensamenwerking in de bouw en installatiesector met als ontwerpprincipe “de praktijk aan het roer”. Dit verbreedde zich al doende richting de DHZ-, de pharma-, de levensmiddelen- en de modesector (industrie, logistiek en retail). Ondanks de grote verschillen, hebben deze sectoren één grootste gemene deler: informatie is de basis voor “vertrouwen”. De opmars van het internet, sociale media, smartphones, sensoren, QR en RFID heeft aan de informatiebehoefte in de samenleving een boost gegeven. Bedrijven, als informatiebron, kunnen hierdoor bruggen slaan met vakdisciplines en consumenten. Aantoonbare gevolgen hiervan zijn, dat door informatie het wederzijds vertrouwen op een hoger plan komt, kosten omlaag gaan, omzet stijgt en last but not least deuren open gaan voor maatschappelijke en economische innovaties. De verbindende kracht van Internet of Things zorgt er inmiddels voor, dat het belang en de waardering voor “informatie” uitgroeit boven de kwaliteit van het fysieke product omdat hiermee beloftes aantoonbaar worden waargemaakt. Zo moet consument weten wat hij/zij eet en waarin hij/zij woont. Technologische en maatschappelijke transities, hebben het Tagologic team en mij geïnspireerd in het ontwikkelen van een generiek Internet Platform, dat gebruikers verbindt met betrouwbare, bruikbare en bestendige, interactieve en dynamische informatie. Om de belofte van betrouwbare informatie waar te maken biedt dit platform fysieke en digitale producten unieke, DNA identificaties en verbindt met een app, verschillende gebruikers met passende informatie, die bijvoorbeeld is gevoed door sensoren. Om de kloof tussen bronnen en gebruikers te verkleinen en te leren van elkaar, wordt continu geanalyseerd of en in welke mate tegemoet wordt gekomen aan de regels en informatiebehoeften van gebruikers.

“Façade Identification System (FIS)” een aantrekkelijke en haalbare troef
Samen met het deskundige en slagvaardige VMRG team heeft Tagologic nagedacht over en gewerkt aan het projectplan en de subsidieaanvraag (RVO, topsector logistiek) voor het maatschappelijk en economisch perspectief biedende FIS project. Vooral de operationele blik van het team, bestaande uit het VMRG-team, Root en SlimLabs geven het vertrouwen, dat het ontwikkelde (deels verkennende) pad, onder meer richting klantgerichte Circulaire Gevels een aantrekkelijke en haalbare troef is.

DNA-motor onder de kap van “Circulaire Gevels” met VMRG-Keurmerk
Binnen het FIS-team draagt Tagologic zorg, voor de DNA-motor die, onder de kap via API’s, technische en functionele informatiebronnen – van VMRG-leden, certificatie-instellingen en sensoren – via de door Slimlab ontwikkelde slimme BIM/FIS-app verbindt met gebruikers. Hierdoor kunnen met een tablet of smartphone gebruikers de voor hen relevante informatie over de gevel en haar omgeving (licht, lucht, vocht, geluid) ontsluiten en een dialoog voeren met de VMRG bronhouder. Om de gebruiker na een scan of click te verbinden met Gevelinformatie voedt het Internetplatform eenvoudig leesbare Tags in de vorm van RFID, NFC, QR of URL. De BIM/FIS app verbindt aldus gebruikers met bruikbare, betrouwbare en bestendige informatie, die nodig is voor of afkomstig is van het ontwerp, de assemblage, logistiek, montage, gebruik, preventief voorspelbaar onderhoud, renovatie en hergebruik van Circulaire Gevels. Aan dit strategisch en operationeel plan wordt in nauwe samenwerking met VMRG leden en gebruikers de basis gelegd. VMRG-bedrijven met een praktijkgerichte visie slaan de brug met BIM en zetten inmiddels stappen richting innovatieve contracten en diensten. De Circulaire Gevel spreidt zich langzamerhand als olievlek in de praktijk.

Gaël Minet, ODS Geveltechniek

Gaël Minet is Bouwkundig Adviseur Dak- en Geveltechniek bij ODS Geveltechniek.

Wie ben je en wat doet je bedrijf?
ODS levert al 60 jaar stalen raam-, deur- en vliesgevelsystemen van het Zwitserse merk Jansen aan fabrikanten in Nederland en België. Bij architecten zijn onze slanke profielen en vliesgevels zeer geliefd. Vanaf het schetsontwerp tot en met het definitief ontwerp adviseren we hen over de meest geschikte toepassingen van de verschillende Jansen systemen. Voor sommige projecten gaan we zelfs zo ver dat we nieuwe producttoepassingen bedenken en testen. Dit doen we vaak samen met Jansen en meestal op het gebied van veiligheid.

Waarom doet ODS mee met FIS?
In principe kunnen stalen Jansen puien 100 jaar mee. Regulier onderhoud is daarbij natuurlijk wel noodzakelijk. Voor een ramenfabrikant die service verleent op bijvoorbeeld 200 deuren van een Universiteitsgebouw vormt de FIS applicatie een handig hulpmiddel. Door actieve RFID tags (die een bewegingswaarde kunnen doorgeven) op deuren te plaatsen kan een servicemonteur in een keer uit de FIS applicatie lezen welke deuren nauwelijks gebruikt worden. Daardoor hoeft hij misschien maar bij 150 deuren de scharnieren te controleren, wat aanzienlijk scheelt in de kosten. Wanneer een slot niet meer goed functioneert, dan kan de monteur in FIS lezen welke typen er vervangen moeten worden en of dit binnen de garantietermijn valt. Door mogelijke mankementen vroegtijdig te signaleren kan de levensduur van het hang- en sluitwerk met weinig kosten worden verlengd. Hierdoor zullen servicecontracten alleen maar voordeliger worden voor gebouwbeheerders.

Daarnaast zal men in het kader van Circulair Bouwen steeds meer proberen om bestaande bouwproducten en materialen zoveel mogelijk te hergebruiken. FIS kan daarbij eenvoudig de functie van materialenpaspoort aannemen. Stel dat er door een functionele wijziging bij de Universiteit 50 stalen puien vrijkomen. In het ideale geval kunnen architecten of aannemers dan een optie nemen op die goed onderhouden puien en die alvast integreren in hun ontwerp of bouwproject.

Wat is de rol van ODS binnen FIS?
ODS is zich ervan bewust dat we in het kader van een schonere en circulaire wereld de levensduur en -cyclus van bouwproducten zo lang mogelijk moeten verlengen. Uiteindelijk zullen er steeds minder nieuwe stalen kozijnprofielen vanuit onze magazijnen worden gedistribueerd ten gunste van meer gerefurbishte puien en onderdelen daarvan.
Architecten zullen ons in de nabije toekomst vragen stellen als:
Wat moet er gebeuren om deze circulaire niet brandwerende puien brandwerend te maken volgens de laatste norm? Welke verstevigingen moeten we realiseren om de hergebruikte puien geschikt te maken voor een stootbelasting behorende bij een bijeenkomstfunctie? Kan ODS regelen dat de puien wind- en waterdicht genoeg worden gemaakt en getest om een derde leven te krijgen in, dit keer, hoogbouw?

Binnen het FIS kunnen we nu al experimenteren met deze toekomstige rol en wellicht tot aanvullende inzichten komen. Het lijkt ons een goed idee om FIS ook voor dit soort vragen in een real life situatie uit te testen. Wij kennen veel projecten waarin stalen Jansen puien zijn of worden toegepast. Ook kunnen we aangeven of die nu al geschikt zijn om, met medewerking van de gebouwbeheerder, te koppelen aan FIS om dit te testen.