Ir. Ok van Megchelen, Tagologic

Ir. Ok van Megchelen is concept bedenker en ontwikkelaar bij Tagologic.

“Circulaire Economie”& “Internet of Things” openen deuren
Al vele jaren, na mijn opleiding Civiele Techniek aan de TUDelft, ben ik (Ok van Megchelen) mede gedreven door de streepjescode, nationaal en internationaal als ‘bruggenbouwer” actief in het verbinden van (verzuilde) vakdisciplines in verschillende sectoren. Dit begon als vormgever van samenwerkingsmodellen en informatieplatforms ter stimulering van ketensamenwerking in de bouw en installatiesector met als ontwerpprincipe “de praktijk aan het roer”. Dit verbreedde zich al doende richting de DHZ-, de pharma-, de levensmiddelen- en de modesector (industrie, logistiek en retail). Ondanks de grote verschillen, hebben deze sectoren één grootste gemene deler: informatie is de basis voor “vertrouwen”. De opmars van het internet, sociale media, smartphones, sensoren, QR en RFID heeft aan de informatiebehoefte in de samenleving een boost gegeven. Bedrijven, als informatiebron, kunnen hierdoor bruggen slaan met vakdisciplines en consumenten. Aantoonbare gevolgen hiervan zijn, dat door informatie het wederzijds vertrouwen op een hoger plan komt, kosten omlaag gaan, omzet stijgt en last but not least deuren open gaan voor maatschappelijke en economische innovaties. De verbindende kracht van Internet of Things zorgt er inmiddels voor, dat het belang en de waardering voor “informatie” uitgroeit boven de kwaliteit van het fysieke product omdat hiermee beloftes aantoonbaar worden waargemaakt. Zo moet consument weten wat hij/zij eet en waarin hij/zij woont. Technologische en maatschappelijke transities, hebben het Tagologic team en mij geïnspireerd in het ontwikkelen van een generiek Internet Platform, dat gebruikers verbindt met betrouwbare, bruikbare en bestendige, interactieve en dynamische informatie. Om de belofte van betrouwbare informatie waar te maken biedt dit platform fysieke en digitale producten unieke, DNA identificaties en verbindt met een app, verschillende gebruikers met passende informatie, die bijvoorbeeld is gevoed door sensoren. Om de kloof tussen bronnen en gebruikers te verkleinen en te leren van elkaar, wordt continu geanalyseerd of en in welke mate tegemoet wordt gekomen aan de regels en informatiebehoeften van gebruikers.

“Façade Identification System (FIS)” een aantrekkelijke en haalbare troef
Samen met het deskundige en slagvaardige VMRG team heeft Tagologic nagedacht over en gewerkt aan het projectplan en de subsidieaanvraag (RVO, topsector logistiek) voor het maatschappelijk en economisch perspectief biedende FIS project. Vooral de operationele blik van het team, bestaande uit het VMRG-team, Root en SlimLabs geven het vertrouwen, dat het ontwikkelde (deels verkennende) pad, onder meer richting klantgerichte Circulaire Gevels een aantrekkelijke en haalbare troef is.

DNA-motor onder de kap van “Circulaire Gevels” met VMRG-Keurmerk
Binnen het FIS-team draagt Tagologic zorg, voor de DNA-motor die, onder de kap via API’s, technische en functionele informatiebronnen – van VMRG-leden, certificatie-instellingen en sensoren – via de door Slimlab ontwikkelde slimme BIM/FIS-app verbindt met gebruikers. Hierdoor kunnen met een tablet of smartphone gebruikers de voor hen relevante informatie over de gevel en haar omgeving (licht, lucht, vocht, geluid) ontsluiten en een dialoog voeren met de VMRG bronhouder. Om de gebruiker na een scan of click te verbinden met Gevelinformatie voedt het Internetplatform eenvoudig leesbare Tags in de vorm van RFID, NFC, QR of URL. De BIM/FIS app verbindt aldus gebruikers met bruikbare, betrouwbare en bestendige informatie, die nodig is voor of afkomstig is van het ontwerp, de assemblage, logistiek, montage, gebruik, preventief voorspelbaar onderhoud, renovatie en hergebruik van Circulaire Gevels. Aan dit strategisch en operationeel plan wordt in nauwe samenwerking met VMRG leden en gebruikers de basis gelegd. VMRG-bedrijven met een praktijkgerichte visie slaan de brug met BIM en zetten inmiddels stappen richting innovatieve contracten en diensten. De Circulaire Gevel spreidt zich langzamerhand als olievlek in de praktijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *