Dirk Huibers, OCTO

Dirk Huibers is CEO/Co-Founder bij OCTO

Wie ben je en wat doet je bedrijf?
OCTO is een smart building platform dat zich richt op het verkorten van de To-Do lijst van Facility Managers en het op afstand inspecteren van de gebouwschil zonder menselijke tussenkomst. Hiervoor gebruiken we sensoren, drones en kunstmatige intelligentie.Onze oplossingen variëren van doorspoel-detectie voor legionella beheersing, binnenklimaat monitoring voor WELL garanties, vochtigheid meten voor het bewateren van planten, houtrot detectie in kozijnen en vochtigheidssensoren op daken om lekkages vroegtijdig op te sporen. In drie jaar tijd hebben we verschillende internationale prijzen gewonnen voor onze innovatieve sensoren en algoritmes zoals; Innovative Leaders 2016 – uitgeroepen door Vice-President van de Europese Unie; Winnaar Energy Fest– uitgeroepen door Shell, Eneco en DSM; en Most Promising Startup – uitgeroepen door JLL.

Waarom doet OCTO mee met FIS?
Wij geloven dat de gevelindustrie in een transitie zit van product naar dienst. Om dit op een efficiënte wijze te doen is het essentieel om de kwaliteit van gevelonderdelen gedurende de levensduur van producten te volgen. Om efficiënt en effectief vorm en inhoud te kunnen geven aan de circulaire levenscyclus van gevel-onderdelen neemt data een sleutelpositie in voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Met de FIS wordt een tool ontwikkeld waar op basis van data over toegepaste producten, systemen, materialen, grondstoffen en het gebruik en functioneren ervan geautomatiseerd de prestatie-indicatoren van gevel-onderdelen wordt gemonitord. Met FIS hebben zowel vastgoedeigenaren als de gevelindustrie toegang tot de benodigde objectieve informatie.

Wat is de rol van OCTO binnen FIS?
Vanuit zowel opdrachtgevers (woningcorporaties, VVE’s, etc.), als opdrachtnemers (gevelbouwers, toeleveranciers, onderhoudsbedrijven) bestaat de behoefte om de prestaties van de geleverde producten en diensten meetbaar te krijgen. Hiervoor worden prestatiecontracten opgesteld waarin prestatie indicatoren over het betreffende gevelproduct worden vastgelegd. Veelal worden deze op basis van een conditiescore beoordeeld (conform de NEN2767). Door de sensortechnologie van Octo is er de mogelijkheid om de meting van de prestatie indicatoren te automatiseren.Voor het FIS project concentreren we ons op het technische aspect van onderhoud. We monitoren op verschillende kozijnen hoe vaak ze open en dicht zijn gegaan.

Maurice van Dort, Ketenstandaard

Maurice van Dort is relatiemanager bij Ketenstandaard Bouw en Installatie

Wie ben je en wat doet je bedrijf?
Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie beheert drie standaards voor de bouw-, installatie en onderhoudssector: ETIM, SALES en GS1. ETIM Nederland is de standaard voor het classificeren van technische producten, de SALES Standaard is de standaard voor elektronische communicatie en GS1 is de standaard voor de identificatie van artikelen en locaties. Door het gebruik van deze standaards wordt de productiviteit, efficiency en datakwaliteit in de sector verhoogd, terwijl kosten lager worden. De doelgroep van Ketenstandaard bestaat met name uit fabrikanten, groothandels, verwerkers en opdrachtgevers die actief zijn in de primaire keten van de bouw-, installatie- en maritieme sector. Op dit moment zijn meer dan 2.400 bedrijven en vestigingen aangesloten, waaronder 75 toonaangevende softwareleveranciers die de standaard ondersteunen. Het aantal gebruikers van de standaards blijft groeien.

Ketenstandaard Bouw en Installatie is gevestigd in Zevenaar en het team bestaat uit zes medewerkers en de directeur, Rien Wabeke. Maurice van Dort is relatiebeheerder en is verantwoordelijk voor het onderhouden van bestaande relaties en het verder uitbouwen van contacten in de gehele keten van de bouw-, installatie- en onderhoudssector. Tevens is hij namens Ketenstandaard nauw betrokken bij diverse lopende projecten waaronder project FIS.

Waarom doet Ketenstandaard mee met FIS?
Een belangrijk deel van de missie van Ketenstandaard is het bevorderen van digitalisering in de bouw en installatietechniek door het beheren van open standaards voor elektronische communicatie, technische artikelclassificatie en identificatie van producten en locaties. Ketenstandaard levert hierin een substantiële bijdrage door de ontwikkeling en toepassing van deze standaards te bevorderen en bestendigen. Daarnaast is het van belang samenhang te realiseren tussen standaards, door samen met andere partijen verbindingen te stimuleren. De aansluiting van FIS op bestaande, onafhankelijke standaards is een voorwaarde voor een branchebrede benadering.

Wat is de rol van Ketenstandaard binnen FIS?
Als FIS-projectpartner zal Ketenstandaard haar kennis inbrengen op het gebied van de standaards ETIM, SALES en GS1. Dit zijn respectievelijk de standaards voor technische artikelclassificatie, elektronische communicatie en locatie- en artikelidentificatie. Ketenstandaard zal de huidige vier projectpartners helpen bij voorlichting en kennisdeling over de standaards richting deze partijen