Dirk Huibers, OCTO

Dirk Huibers is CEO/Co-Founder bij OCTO

Wie ben je en wat doet je bedrijf?
OCTO is een smart building platform dat zich richt op het verkorten van de To-Do lijst van Facility Managers en het op afstand inspecteren van de gebouwschil zonder menselijke tussenkomst. Hiervoor gebruiken we sensoren, drones en kunstmatige intelligentie.Onze oplossingen variëren van doorspoel-detectie voor legionella beheersing, binnenklimaat monitoring voor WELL garanties, vochtigheid meten voor het bewateren van planten, houtrot detectie in kozijnen en vochtigheidssensoren op daken om lekkages vroegtijdig op te sporen. In drie jaar tijd hebben we verschillende internationale prijzen gewonnen voor onze innovatieve sensoren en algoritmes zoals; Innovative Leaders 2016 – uitgeroepen door Vice-President van de Europese Unie; Winnaar Energy Fest– uitgeroepen door Shell, Eneco en DSM; en Most Promising Startup – uitgeroepen door JLL.

Waarom doet OCTO mee met FIS?
Wij geloven dat de gevelindustrie in een transitie zit van product naar dienst. Om dit op een efficiënte wijze te doen is het essentieel om de kwaliteit van gevelonderdelen gedurende de levensduur van producten te volgen. Om efficiënt en effectief vorm en inhoud te kunnen geven aan de circulaire levenscyclus van gevel-onderdelen neemt data een sleutelpositie in voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Met de FIS wordt een tool ontwikkeld waar op basis van data over toegepaste producten, systemen, materialen, grondstoffen en het gebruik en functioneren ervan geautomatiseerd de prestatie-indicatoren van gevel-onderdelen wordt gemonitord. Met FIS hebben zowel vastgoedeigenaren als de gevelindustrie toegang tot de benodigde objectieve informatie.

Wat is de rol van OCTO binnen FIS?
Vanuit zowel opdrachtgevers (woningcorporaties, VVE’s, etc.), als opdrachtnemers (gevelbouwers, toeleveranciers, onderhoudsbedrijven) bestaat de behoefte om de prestaties van de geleverde producten en diensten meetbaar te krijgen. Hiervoor worden prestatiecontracten opgesteld waarin prestatie indicatoren over het betreffende gevelproduct worden vastgelegd. Veelal worden deze op basis van een conditiescore beoordeeld (conform de NEN2767). Door de sensortechnologie van Octo is er de mogelijkheid om de meting van de prestatie indicatoren te automatiseren.Voor het FIS project concentreren we ons op het technische aspect van onderhoud. We monitoren op verschillende kozijnen hoe vaak ze open en dicht zijn gegaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *