Maurice van Dort, Ketenstandaard

Maurice van Dort is relatiemanager bij Ketenstandaard Bouw en Installatie

Wie ben je en wat doet je bedrijf?
Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie beheert drie standaards voor de bouw-, installatie en onderhoudssector: ETIM, SALES en GS1. ETIM Nederland is de standaard voor het classificeren van technische producten, de SALES Standaard is de standaard voor elektronische communicatie en GS1 is de standaard voor de identificatie van artikelen en locaties. Door het gebruik van deze standaards wordt de productiviteit, efficiency en datakwaliteit in de sector verhoogd, terwijl kosten lager worden. De doelgroep van Ketenstandaard bestaat met name uit fabrikanten, groothandels, verwerkers en opdrachtgevers die actief zijn in de primaire keten van de bouw-, installatie- en maritieme sector. Op dit moment zijn meer dan 2.400 bedrijven en vestigingen aangesloten, waaronder 75 toonaangevende softwareleveranciers die de standaard ondersteunen. Het aantal gebruikers van de standaards blijft groeien.

Ketenstandaard Bouw en Installatie is gevestigd in Zevenaar en het team bestaat uit zes medewerkers en de directeur, Rien Wabeke. Maurice van Dort is relatiebeheerder en is verantwoordelijk voor het onderhouden van bestaande relaties en het verder uitbouwen van contacten in de gehele keten van de bouw-, installatie- en onderhoudssector. Tevens is hij namens Ketenstandaard nauw betrokken bij diverse lopende projecten waaronder project FIS.

Waarom doet Ketenstandaard mee met FIS?
Een belangrijk deel van de missie van Ketenstandaard is het bevorderen van digitalisering in de bouw en installatietechniek door het beheren van open standaards voor elektronische communicatie, technische artikelclassificatie en identificatie van producten en locaties. Ketenstandaard levert hierin een substantiële bijdrage door de ontwikkeling en toepassing van deze standaards te bevorderen en bestendigen. Daarnaast is het van belang samenhang te realiseren tussen standaards, door samen met andere partijen verbindingen te stimuleren. De aansluiting van FIS op bestaande, onafhankelijke standaards is een voorwaarde voor een branchebrede benadering.

Wat is de rol van Ketenstandaard binnen FIS?
Als FIS-projectpartner zal Ketenstandaard haar kennis inbrengen op het gebied van de standaards ETIM, SALES en GS1. Dit zijn respectievelijk de standaards voor technische artikelclassificatie, elektronische communicatie en locatie- en artikelidentificatie. Ketenstandaard zal de huidige vier projectpartners helpen bij voorlichting en kennisdeling over de standaards richting deze partijen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *