Dirk Huibers, OCTO

Dirk Huibers is CEO/Co-Founder bij OCTO

Wie ben je en wat doet je bedrijf?
OCTO is een smart building platform dat zich richt op het verkorten van de To-Do lijst van Facility Managers en het op afstand inspecteren van de gebouwschil zonder menselijke tussenkomst. Hiervoor gebruiken we sensoren, drones en kunstmatige intelligentie.Onze oplossingen variëren van doorspoel-detectie voor legionella beheersing, binnenklimaat monitoring voor WELL garanties, vochtigheid meten voor het bewateren van planten, houtrot detectie in kozijnen en vochtigheidssensoren op daken om lekkages vroegtijdig op te sporen. In drie jaar tijd hebben we verschillende internationale prijzen gewonnen voor onze innovatieve sensoren en algoritmes zoals; Innovative Leaders 2016 – uitgeroepen door Vice-President van de Europese Unie; Winnaar Energy Fest– uitgeroepen door Shell, Eneco en DSM; en Most Promising Startup – uitgeroepen door JLL.

Waarom doet OCTO mee met FIS?
Wij geloven dat de gevelindustrie in een transitie zit van product naar dienst. Om dit op een efficiënte wijze te doen is het essentieel om de kwaliteit van gevelonderdelen gedurende de levensduur van producten te volgen. Om efficiënt en effectief vorm en inhoud te kunnen geven aan de circulaire levenscyclus van gevel-onderdelen neemt data een sleutelpositie in voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Met de FIS wordt een tool ontwikkeld waar op basis van data over toegepaste producten, systemen, materialen, grondstoffen en het gebruik en functioneren ervan geautomatiseerd de prestatie-indicatoren van gevel-onderdelen wordt gemonitord. Met FIS hebben zowel vastgoedeigenaren als de gevelindustrie toegang tot de benodigde objectieve informatie.

Wat is de rol van OCTO binnen FIS?
Vanuit zowel opdrachtgevers (woningcorporaties, VVE’s, etc.), als opdrachtnemers (gevelbouwers, toeleveranciers, onderhoudsbedrijven) bestaat de behoefte om de prestaties van de geleverde producten en diensten meetbaar te krijgen. Hiervoor worden prestatiecontracten opgesteld waarin prestatie indicatoren over het betreffende gevelproduct worden vastgelegd. Veelal worden deze op basis van een conditiescore beoordeeld (conform de NEN2767). Door de sensortechnologie van Octo is er de mogelijkheid om de meting van de prestatie indicatoren te automatiseren.Voor het FIS project concentreren we ons op het technische aspect van onderhoud. We monitoren op verschillende kozijnen hoe vaak ze open en dicht zijn gegaan.

Maurice van Dort, Ketenstandaard

Maurice van Dort is relatiemanager bij Ketenstandaard Bouw en Installatie

Wie ben je en wat doet je bedrijf?
Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie beheert drie standaards voor de bouw-, installatie en onderhoudssector: ETIM, SALES en GS1. ETIM Nederland is de standaard voor het classificeren van technische producten, de SALES Standaard is de standaard voor elektronische communicatie en GS1 is de standaard voor de identificatie van artikelen en locaties. Door het gebruik van deze standaards wordt de productiviteit, efficiency en datakwaliteit in de sector verhoogd, terwijl kosten lager worden. De doelgroep van Ketenstandaard bestaat met name uit fabrikanten, groothandels, verwerkers en opdrachtgevers die actief zijn in de primaire keten van de bouw-, installatie- en maritieme sector. Op dit moment zijn meer dan 2.400 bedrijven en vestigingen aangesloten, waaronder 75 toonaangevende softwareleveranciers die de standaard ondersteunen. Het aantal gebruikers van de standaards blijft groeien.

Ketenstandaard Bouw en Installatie is gevestigd in Zevenaar en het team bestaat uit zes medewerkers en de directeur, Rien Wabeke. Maurice van Dort is relatiebeheerder en is verantwoordelijk voor het onderhouden van bestaande relaties en het verder uitbouwen van contacten in de gehele keten van de bouw-, installatie- en onderhoudssector. Tevens is hij namens Ketenstandaard nauw betrokken bij diverse lopende projecten waaronder project FIS.

Waarom doet Ketenstandaard mee met FIS?
Een belangrijk deel van de missie van Ketenstandaard is het bevorderen van digitalisering in de bouw en installatietechniek door het beheren van open standaards voor elektronische communicatie, technische artikelclassificatie en identificatie van producten en locaties. Ketenstandaard levert hierin een substantiële bijdrage door de ontwikkeling en toepassing van deze standaards te bevorderen en bestendigen. Daarnaast is het van belang samenhang te realiseren tussen standaards, door samen met andere partijen verbindingen te stimuleren. De aansluiting van FIS op bestaande, onafhankelijke standaards is een voorwaarde voor een branchebrede benadering.

Wat is de rol van Ketenstandaard binnen FIS?
Als FIS-projectpartner zal Ketenstandaard haar kennis inbrengen op het gebied van de standaards ETIM, SALES en GS1. Dit zijn respectievelijk de standaards voor technische artikelclassificatie, elektronische communicatie en locatie- en artikelidentificatie. Ketenstandaard zal de huidige vier projectpartners helpen bij voorlichting en kennisdeling over de standaards richting deze partijen

Ir. Ok van Megchelen, Tagologic

Ir. Ok van Megchelen is concept bedenker en ontwikkelaar bij Tagologic.

“Circulaire Economie”& “Internet of Things” openen deuren
Al vele jaren, na mijn opleiding Civiele Techniek aan de TUDelft, ben ik (Ok van Megchelen) mede gedreven door de streepjescode, nationaal en internationaal als ‘bruggenbouwer” actief in het verbinden van (verzuilde) vakdisciplines in verschillende sectoren. Dit begon als vormgever van samenwerkingsmodellen en informatieplatforms ter stimulering van ketensamenwerking in de bouw en installatiesector met als ontwerpprincipe “de praktijk aan het roer”. Dit verbreedde zich al doende richting de DHZ-, de pharma-, de levensmiddelen- en de modesector (industrie, logistiek en retail). Ondanks de grote verschillen, hebben deze sectoren één grootste gemene deler: informatie is de basis voor “vertrouwen”. De opmars van het internet, sociale media, smartphones, sensoren, QR en RFID heeft aan de informatiebehoefte in de samenleving een boost gegeven. Bedrijven, als informatiebron, kunnen hierdoor bruggen slaan met vakdisciplines en consumenten. Aantoonbare gevolgen hiervan zijn, dat door informatie het wederzijds vertrouwen op een hoger plan komt, kosten omlaag gaan, omzet stijgt en last but not least deuren open gaan voor maatschappelijke en economische innovaties. De verbindende kracht van Internet of Things zorgt er inmiddels voor, dat het belang en de waardering voor “informatie” uitgroeit boven de kwaliteit van het fysieke product omdat hiermee beloftes aantoonbaar worden waargemaakt. Zo moet consument weten wat hij/zij eet en waarin hij/zij woont. Technologische en maatschappelijke transities, hebben het Tagologic team en mij geïnspireerd in het ontwikkelen van een generiek Internet Platform, dat gebruikers verbindt met betrouwbare, bruikbare en bestendige, interactieve en dynamische informatie. Om de belofte van betrouwbare informatie waar te maken biedt dit platform fysieke en digitale producten unieke, DNA identificaties en verbindt met een app, verschillende gebruikers met passende informatie, die bijvoorbeeld is gevoed door sensoren. Om de kloof tussen bronnen en gebruikers te verkleinen en te leren van elkaar, wordt continu geanalyseerd of en in welke mate tegemoet wordt gekomen aan de regels en informatiebehoeften van gebruikers.

“Façade Identification System (FIS)” een aantrekkelijke en haalbare troef
Samen met het deskundige en slagvaardige VMRG team heeft Tagologic nagedacht over en gewerkt aan het projectplan en de subsidieaanvraag (RVO, topsector logistiek) voor het maatschappelijk en economisch perspectief biedende FIS project. Vooral de operationele blik van het team, bestaande uit het VMRG-team, Root en SlimLabs geven het vertrouwen, dat het ontwikkelde (deels verkennende) pad, onder meer richting klantgerichte Circulaire Gevels een aantrekkelijke en haalbare troef is.

DNA-motor onder de kap van “Circulaire Gevels” met VMRG-Keurmerk
Binnen het FIS-team draagt Tagologic zorg, voor de DNA-motor die, onder de kap via API’s, technische en functionele informatiebronnen – van VMRG-leden, certificatie-instellingen en sensoren – via de door Slimlab ontwikkelde slimme BIM/FIS-app verbindt met gebruikers. Hierdoor kunnen met een tablet of smartphone gebruikers de voor hen relevante informatie over de gevel en haar omgeving (licht, lucht, vocht, geluid) ontsluiten en een dialoog voeren met de VMRG bronhouder. Om de gebruiker na een scan of click te verbinden met Gevelinformatie voedt het Internetplatform eenvoudig leesbare Tags in de vorm van RFID, NFC, QR of URL. De BIM/FIS app verbindt aldus gebruikers met bruikbare, betrouwbare en bestendige informatie, die nodig is voor of afkomstig is van het ontwerp, de assemblage, logistiek, montage, gebruik, preventief voorspelbaar onderhoud, renovatie en hergebruik van Circulaire Gevels. Aan dit strategisch en operationeel plan wordt in nauwe samenwerking met VMRG leden en gebruikers de basis gelegd. VMRG-bedrijven met een praktijkgerichte visie slaan de brug met BIM en zetten inmiddels stappen richting innovatieve contracten en diensten. De Circulaire Gevel spreidt zich langzamerhand als olievlek in de praktijk.

Gaël Minet, ODS Geveltechniek

Gaël Minet is Bouwkundig Adviseur Dak- en Geveltechniek bij ODS Geveltechniek.

Wie ben je en wat doet je bedrijf?
ODS levert al 60 jaar stalen raam-, deur- en vliesgevelsystemen van het Zwitserse merk Jansen aan fabrikanten in Nederland en België. Bij architecten zijn onze slanke profielen en vliesgevels zeer geliefd. Vanaf het schetsontwerp tot en met het definitief ontwerp adviseren we hen over de meest geschikte toepassingen van de verschillende Jansen systemen. Voor sommige projecten gaan we zelfs zo ver dat we nieuwe producttoepassingen bedenken en testen. Dit doen we vaak samen met Jansen en meestal op het gebied van veiligheid.

Waarom doet ODS mee met FIS?
In principe kunnen stalen Jansen puien 100 jaar mee. Regulier onderhoud is daarbij natuurlijk wel noodzakelijk. Voor een ramenfabrikant die service verleent op bijvoorbeeld 200 deuren van een Universiteitsgebouw vormt de FIS applicatie een handig hulpmiddel. Door actieve RFID tags (die een bewegingswaarde kunnen doorgeven) op deuren te plaatsen kan een servicemonteur in een keer uit de FIS applicatie lezen welke deuren nauwelijks gebruikt worden. Daardoor hoeft hij misschien maar bij 150 deuren de scharnieren te controleren, wat aanzienlijk scheelt in de kosten. Wanneer een slot niet meer goed functioneert, dan kan de monteur in FIS lezen welke typen er vervangen moeten worden en of dit binnen de garantietermijn valt. Door mogelijke mankementen vroegtijdig te signaleren kan de levensduur van het hang- en sluitwerk met weinig kosten worden verlengd. Hierdoor zullen servicecontracten alleen maar voordeliger worden voor gebouwbeheerders.

Daarnaast zal men in het kader van Circulair Bouwen steeds meer proberen om bestaande bouwproducten en materialen zoveel mogelijk te hergebruiken. FIS kan daarbij eenvoudig de functie van materialenpaspoort aannemen. Stel dat er door een functionele wijziging bij de Universiteit 50 stalen puien vrijkomen. In het ideale geval kunnen architecten of aannemers dan een optie nemen op die goed onderhouden puien en die alvast integreren in hun ontwerp of bouwproject.

Wat is de rol van ODS binnen FIS?
ODS is zich ervan bewust dat we in het kader van een schonere en circulaire wereld de levensduur en -cyclus van bouwproducten zo lang mogelijk moeten verlengen. Uiteindelijk zullen er steeds minder nieuwe stalen kozijnprofielen vanuit onze magazijnen worden gedistribueerd ten gunste van meer gerefurbishte puien en onderdelen daarvan.
Architecten zullen ons in de nabije toekomst vragen stellen als:
Wat moet er gebeuren om deze circulaire niet brandwerende puien brandwerend te maken volgens de laatste norm? Welke verstevigingen moeten we realiseren om de hergebruikte puien geschikt te maken voor een stootbelasting behorende bij een bijeenkomstfunctie? Kan ODS regelen dat de puien wind- en waterdicht genoeg worden gemaakt en getest om een derde leven te krijgen in, dit keer, hoogbouw?

Binnen het FIS kunnen we nu al experimenteren met deze toekomstige rol en wellicht tot aanvullende inzichten komen. Het lijkt ons een goed idee om FIS ook voor dit soort vragen in een real life situatie uit te testen. Wij kennen veel projecten waarin stalen Jansen puien zijn of worden toegepast. Ook kunnen we aangeven of die nu al geschikt zijn om, met medewerking van de gebouwbeheerder, te koppelen aan FIS om dit te testen.

Wijnand van Manen, Kawneer Nederland BV

Wijnand van Manen is verantwoordelijk voor Special, Sustainability & Circular Economy Projects
bij Kawneer Nederland BV en tevens voorzitter van AluEco en voorzitter van TC-VAS.

Wie is Kawneer?
Kawneer is de bedenker van modulaire façade systemen voor ramen, deuren en gevels. Met onze high-end aluminium systemen maakt het niet uit wat het uitgangspunt is van uw ontwerp, of dat nu esthetiek is of functionaliteit. Wanneer het esthetiek is, kunt u kiezen uit één van onze acht prachtige vormgevingen variërend van renovatie tot modern. Wanneer het uitgangspunt functionaliteit is, bieden we alles van inbraakwerendheid tot passiefhuis isolatie. Ons modulaire systeem is zo bedacht dat onafhankelijk van de functionele eigenschappen de vormgeving aan de buitenzijde hetzelfde blijft. Zo maken we het de architect en de bouwer makkelijk om te doen waar zij goed in zijn: prachtige gebouwen ontwerpen en bouwen.

In Harderwijk werken zo’n 150 medewerkers aan het ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van aluminium profielsystemen voor ramen, deuren, schuifpuien en vliesgevels voor de Benelux, beschikbaar in inbraak- of brandwerende uitvoeringen. Er is tevens een royaal aanbod aan bijpassend hang- en sluitwerk. De vele mogelijkheden in ontwerp, kleur en oppervlaktebehandeling zorgen voor een grote ontwerpvrijheid. Soms kan een project het beste uitgevoerd worden met een custom-made oplossing. Daarvoor heeft Kawneer de afdeling Project Solutions, die functioneert als adviseur en ontwikkelaar en graag meedenkt in het ontwikkelen van projectspecifieke toepassingen om uw wensen en ideeën vorm te geven.

Waarom doet Kawneer mee met FIS?
Bij Kawneer is duurzaamheid een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Denk aan afvalbeperking, het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving en het tonen van maatschappelijke betrokkenheid. De karakteristieken van aluminium maken het een duurzaam bouwmateriaal van premium kwaliteit: vrijwel onbeperkt recyclebaar, niet giftig, zeer onderhoudsarm, en daardoor uitermate duurzaam. Het AR90 en AR100 programma van Kawneer stelt u daarnaast in staat om maximaal gebruik te maken van gerecycled aluminium. Zo kan efficiënt, intelligent en duurzaam gebouwd worden, wat perfect aansluit bij de ‘Cradle tot Cradle’ ideologie. Kawneer is een van de eerste leveranciers van aluminium ramen, deuren en gevels met een Cradle to Cradle®-certificatie.

Wanneer toegepast in gebouwen kan aluminium bijdragen aan energie efficiëntie, het terugdringen van de CO2-uitstoot en het kan helpen de gewenste duurzaamheidstandaarden te behalen. Zo kan het toepassen van een intelligent aluminium gevelsysteem het energieverbruik van een gebouw met maar liefst 50% verminderen. Zelf zorg ik voor het aanzwengelen en onderzoeken van alles wat met duurzaamheid en Circulaire Economie te maken heeft. Dit wordt uiteraard ondersteund door de afdelingen Product Management en EPD (European Product Development).

Wat is de rol van Kawneer in FIS?
Kawneer gelooft dat het gebruik van RFID tags, sensoren, en dergelijke mogelijkheden zijn waar niet alleen de klant en wij, maar met name de eigenaar en/of gebruiker veel voordeel van kan hebben. Alles is beter meetbaar en service en onderhoud kunnen beter worden afgestemd op de werkelijke behoefte en noodzaak. Kawneer voelt als Nederlands grootste systeemhuis de verantwoordelijkheid het FIS-team te helpen waar zij kan. De rol van Kawneer bestaat dan ook uit het actief meedenken en het gratis leveren van onderdelen en het helpen de FIS-trein goed op de rails te zetten en rijdende te houden.