Ketenstandaard als nieuwe partner binnen FIS

Vanaf 2018 mag Ketenstandaard zich projectpartner noemen binnen het project Facade Identification System (FIS). Ketenstandaard beheert enkele standaarden binnen de bouw- en installatiesector waaronder de ETIM Classificatie en de SALES Standaard. Op dit moment zijn er al meer dan 2.400 bedrijven en vestigingen aangesloten bij Ketenstandaard. Als FIS-projectpartner zal Ketenstandaard haar kennis inbrengen op het gebied van de standaards ETIM, SALES en GS1. Dit zijn respectievelijk de standaards voor technische artikelclassificatie, elektronische communicatie en locatie- en artikelidentificatie. De aansluiting van FIS op bestaande, onafhankelijke standaards is een voorwaarde voor branche brede benadering. Momenteel heeft FIS de focus op de aluminiumgevelbranche met hieraan gekoppeld de componenten vakvullingen, profielen en toebehoren. Ketenstandaard zal de huidige vier projectpartners helpen bij voorlichting en kennisdeling over de standaards richting deze partijen.