Slim uit te lezen woningen op Eneco EnergyCampus

Ramen en deuren te scannen met een telefoon

Op 5 februari jl. is het eerste pilot project in het kader van het Facade Identification System gestart. Twee bestaande woningen op de Eneco EnergyCampus in Utrecht krijgen nieuwe ramen en deuren, voorzien van een code die te scannen is met een mobiele telefoon. Zo vindt de bewoner alle informatie en kan hij service op maat ontvangen.

De code (QR, RFID of NFC) staat in verbinding met een applicatie, het Facade Identification System (FIS). Stingo Huurdeman, projectcoördinator van de brancheorganisatie voor gevels, VMRG, licht dit toe: Op elk verpakt product dat je in de supermarkt koopt, valt precies te lezen wat er in het product zit en wie de producent is. Heel vreemd dat je dit niet weet van onderdelen van een gebouw. Via deze applicatie krijgen verschillende gebruikers de informatie over gevelproducten, zoals ramen en deuren, die voor hun relevant is.” De informatie kan uitgelezen worden door diverse partijen, zoals eigenaars, bewoners, gevelbouwers en onderhoudsbedrijven. In deze pilot testen de partijen of de informatie die zij te zien krijgen, aansluit bij hun behoefte. Huurdeman geeft aan dat er ook bekeken wordt hoe er op basis van deze informatie gecommuniceerd kan worden. ”Een bewoner moet makkelijk melding kunnen maken van een gebrek aan een raam bijvoorbeeld. De gevelbouwer kan dan precies uitlezen om welk raam het gaat.”

Nieuwe functionaliteiten
Tijdens de pilot wordt ook gewerkt aan twee nieuwe functionaliteiten van de applicatie. Op de gevelproducten zullen sensoren bevestigd worden die allerlei zaken van het product monitoren. Deze sensoren geven informatie over de technische staat van een product, bijvoorbeeld het aantal cycli van een raam of scharnier. Huurdeman: “In samenwerking met het bedrijf Octo koppelen we deze informatie ook aan het FIS. Tevens zullen er in samenwerking met Checkbuster inspectielijsten aan het systeem gekoppeld worden, zodat er eenvoudig keuringen voor oplevering, beheer en onderhoud kunnen plaatsvinden en de geschiedenis van het product meteen in kaart gebracht wordt.”

Circulaire geveleconomie
Huurdeman benadrukt ook dat dit systeem een circulaire geveleconomie bevordert: “Als een gevelbouwer niet weet in welke gebouwen zijn gevelproducten zitten, is het lastig om de verantwoordelijkheid voor deze gevels te dragen. Nu een gevelbouwer exact de technische staat van de gevels kan monitoren, kan niet alleen de gebruiker betere service op maat krijgen, maar kan de gevelbouwer ook ingeschakeld worden als de gevel afgedankt wordt, zodat deze voor hergebruik of recycling in aanmerking komt.”

Facade Identification System
Het Facade Identification System (FIS) maakt het mogelijk om een gevelelement, zoals een kozijn of een deur, gedurende de hele life cycle identificeerbaar te maken en hier digitaal informatie aan te koppelen. Dit systeem bevordert een goede werking van een circulaire geveleconomie. Het Facade Identification System (FIS) is ontwikkeld door de VMRG, SlimLabs, Root en Tagologic. Inmiddels is al een groot aantal partners in dit R&D traject gestapt. Zo zorgen gevelbouwers Alkondor Hengelo en Hermeta Gevelbouw en profielIeveranciers Aluprof, Kawneer, Schüco en SAPA nu voor het vervangen van ramen en deuren in de woningen van het pilot project.